top of page

Uważam, że każdy człowiek jest wyjątkowy i posiada zasoby dzięki którym może się realizować i żyć w zgodzie ze sobą.

P1840258-min.jpg

O mnie

   Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Seksuologię kliniczną ukończyłam w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Staż kliniczny w ramach powyższych studiów podyplomowych odbyłam w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie. Ukończyłam również pierwszy etap studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.


   Obecnie szkole się uczestnicząc w Akredytowanym Kursie Psychoterapii w podejściu integracyjnym organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii przy współpracy z Katowickim Instytutem Psychoterapii, który pozwoli mi przygotować się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTP.

   Oprócz prowadzenia gabinetu prywatnego pracuję również z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, udzielając wsparcia psychologicznego osobom w kryzysie oraz z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Posiadam doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi i instytucjonalną pieczą zastępczą.


   W pracy kieruję się zasadami etyki zawodu psychologa, których nadrzędnym celem jest dobro człowieka i zachowanie tajemnicy zawodowej. Aktualna i rzetelna wiedza jest dla mnie podstawą dlatego na bieżąco uczestniczę w konferencjach i szkoleniach, podnosząc swoje kompetencje.

Aby jak najlepiej pomagać moim pacjentom swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

   W gabinecie przyjmuję zarówno w ramach spotkań indywidualnych, jak i w parach - zapraszam do zapoznania się z ofertą.

Certyfikaty

IMG_8504.jpg
Maja Kamińska Seksuolog Katowice Certyfikat
Maja Kamińska Seksuolog Katowice Certyfikat
Maja Kamińska Seksuolog Katowice Certyfikat
Maja Kamińska Seksuolog Katowice Certyfikat
Maja Kamińska Seksuolog Katowice Certyfikat
Seksuolog Psycholog Katowice
Maja Kamińska Seksuolog Katowice Certyfikat
Seksuolog Psycholog Katowice
Seksuolog Psycholog Katowice
Seksuolog Psycholog Katowice
Seksuolog Psycholog Katowice
Seksuolog Psycholog Katowice
Seksuolog Psycholog Katowice
Seksuolog Psycholog Katowice
Seksuolog Psycholog Katowice
Seksuolog Psycholog Katowice
Seksuolog Psycholog Katowice
bottom of page